Fotografie současného stavu tvrze

Tvrzové objekty

Izolované pěchotní sruby

Lehké opevnění v okolí tvrze

Prameny

  • [1] Fotografie současného stavu objektů poskytli Vladan Vácha, Jan Lakosil a Pavel Minář.