Lehké opevnění v úseku tvrze Adam

Objekty lehkého opevnění vz. 37 (tzv.řopíci) byly realizovány v linii dvou sledů za obranným pásmem tvrze Adam. Výstavba lehkého opevnění stavebního úseku A – Mladkov započala v září 1937. Úsek A – Mladkov byl dlouhý 14 km a na západě sousedil s rokytnickým úsekem B a na východě sahal až po tvrz Bouda.

Stavbu prováděla firma ing. Josef Drahoš, stavební inženýrství a stavitelství Vysoké Mýto. K výstavbě bylo postupně zadáno 145 pevnůstek (74 objektů v 1. sledu a 71 objektů ve 2. sledu).[1] Do krizového září 1938 se stavební firmě podařilo zakázku téměř splnit, neboť bylo vybetonováno 129 bunkrů. Na kvalitu stavebních prací prováděných firmou Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto dohlížel škpt. pěch. Jindřich Šilhánek.

Nejvíce bylo v tomto úseku zastoupeno lehké opevnění normálního nebo zesíleného typu A, v prvním sledu 40 řopíků a ve druhém 38. Typ A byl oboustranný objekt se dvěma střeleckými místnostmi a dvěma střílnami. Posádku tvořilo 5 až 7 mužů, kterým velel poddůstojník, výzbroj se skládala většinou z dvojice lehkých kulometů vz. 26. LO vz. 37 typ B byl dvoustřílnový řopík s jednou střílnou pro boční a jednou pro čelní či kosou palbu, byl vybudován ve třech kusech v prvním sledu a ve dvou ve sledu druhém. O jeden objekt více měl pak ve druhém sledu jednostřílnový typ D a posledním druhem řopíku zde byl jednostřílnový typ E, zastoupený po jednom bunkru v každém sledu. Ve stavební úseku A – Mladkov bylo postaveno též 7 pevnůstek vz. 36, což byl starší předchůdce LO vz. 37.

Lehké opevnění v Mladkovském úseku obsazoval v případě mobilizace I. prapor hraničářského pluku č. 19. Lehké opevnění v době míru nemělo stálou posádku a bylo kontrolováno hlídkami stráže obrany státu.

Prameny

  • [1] Novák Jiří: Opevnění na Králicku, Dvůr Králové nad Labem 1994, s. 81.