Izolované pěchotní sruby

K–S 37 „Na rozhledně“, K–S 38 „U křížku“ a K–S 46 „V zátiší“

Tyto sruby nebyly sice součástí pevnostního systému Adam, ale bezprostředně s ním sousedily, a proto byly zadány společně se stavbou tvrze stejné firmě Ing. Kapsa a Müller. Při plnění palebných úkolů měly navazovat na linii tvrzových pěchotních srubů a přímo ji podporovat. Všechny tři izolované pěchotní sruby jsou vybudovány v oboustranné variantě ve II. třídě odolnosti, jedná se tedy o tzv. římany. Podle označení odolnosti arabskými nebo římskými číslicemi se dělí těžké opevnění na tzv. araby nebo římany. Termín oboustranný pěchotní srub znamená, že tento typ objektu může vést směr paleb hlavních zbraní do obou stran. Sruby jsou rozděleny do dvou pater. V týlové části horního patra je umístěn půdorysně lomený vstup chráněný mřížovými, pancéřovými a protiplynovými dveřmi. Vstup do pěchotního srubu ještě chránila vchodová střílna umístěná ve stěně naproti mříži. Interiér horního patra obsahoval kromě střeleckých místností, také stanoviště velitele a telefonisty, pohotovostní zásobu munice a část ubikací. V dolním patře byla filtrovna, strojovna, hlavní muniční a proviantní sklad, ubikace mužstva, vrtaná studna, sociální zařízení a místnost zemní telegrafie.

Samostatné pěchotní sruby měly mít pro případ obklíčení tzv. srubovou dávku proviantu, která představovala např.: 560 dávek kávoviny, 120 masových konzerv, 40 krabic játrové paštiky, 70 kg tvrdého salámu, 70 kg slaniny, 60 kg sucharů, 300 polévkových kostek, 14 kg čokolády, 17 kg cukru, 6 kg soli, 14 litrů rumu, 300 g čaje, 300 g kyseliny citrónové, 600 kyselých okurek, 15 kg sušeného ovoce, 50 bochníků chleba, 140 litrů sodovky, 4500 cigaret, 60 krabiček zápalek, 1,5 kg mýdla, 3 kg svíček...[1]

Hlavní výzbroj izolovaných pěchotních srubů tvořila tzv. smíšená zbraň, což byl 4cm protitankový kanón vz. 36 zpražený s těžkým kulometem vz. 37.

Objekty K–S 37 a K–S 38 měly ve stropnici osazenu trojici zvonů, kde prostřední zvon u prvního objektu nebyl určen pro lehký kulomet, ale pouze jako zvon pozorovací. Srub K–S 46 V zátiší měl pouze dva zvony pro lehký kulomet.

Osádka samostatného pěchotního srubu čítala přibližně 25 vojáků, kterým velel většinou buď důstojník nebo výjimečně i délesloužící poddůstojník.[2]

Prameny

  • [1] Holub Ota: A věže mlčí, Praha 1973, s. 78.
  • [2] Ráboň Martin, Svoboda Tomáš a kol: Československá zeď, Dvůr Králové nad Labem 1993, s. 65.