Poloha tvrze Adam

Tvrz se rozkládá kolem kóty 762 Adam (dříve Adamsberg) nad Mladkovem v Orlických horách.

GPS souřadnice: 50°6′40,26″ s. š., 16°36′10,056″ v. d.


Zobrazit místo Tvrz Adam na větší mapě

Hlavním úkolem tvrze bylo společně se sousedními objekty pevností Bouda a Hůrka bránit tzv. Zemskou bránu mezi Orlickým pohořím a Jeseníky, která navazovala na Kladskou kotlinu v tehdejším Německu. Tato část republiky byla považována československými generály za nejvíce zranitelnou, neboť v případě průniku nepřítele Kladskou kotlinou a současně vedeným protiúderem z jihu hrozilo vážné nebezpečí roztržení Československa a jeho armády na dvě poloviny. Proto byl tento prostor považovaný za jeden z předpokládaných směrů útoku německého vojska důkladně opevněn.

Linie králického opevnění spadala pod Ženijní skupinové velitelství III. – Králíky a tvrz Adam byla vedena v dokumentaci ŽSV III. jako stavební podúsek 6./III. – Adam. V uvedené oblasti bylo zadáno k výstavbě 56 objektů těžkého opevnění a tři dělostřelecké tvrze (Hůrka, Bouda a Adam).

Komplex tvrze Adam se měl skládat z 8 pevnostních objektů – třech tvrzových pěchotních srubů, dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže, nepostavené minometné věže a vchodového objektu. Pro velký počet bojových objektů je Adam největší dokončenou pevnostní stavbou svého druhu u nás. Svojí rozlohou ale zabírá obdélník pouze o rozloze 400 x 500 metrů, což ale znamená, že je plošně nejmenší.

Důležité upozornění!

Dle oficiálního vyjádření Vojenské police z 9. 6. 2011 je situace ohledně přístupnosti tvrze Adam veřejnosti následující:

V současné době je celá Tvrz „ADAM“ vojenským objektem. Samotný vstup do tvrze „ADAM“, část pozemní komunikace a některé další objekty jsou oploceny a označeny výstražnými tabulemi „Vojenský prostor, vstup zakázán“. Stejným způsobem jsou označeny i jednotlivé sruby tvrze vystupující nad povrch: K-S 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44 a 45 (nejsou oploceny, pouze označeny výstražnými tabulemi).

Do oplocené vstupní části tvrze „ADAM“ je vstup zakázán. Dále je zakázáno jakékoli poškozování oplocení a nasazených technických prostředků střežení, stejně tak i vylézání na jednotlivé tvrze a jejich poškozování.

Okolo oplocení vstupního objektu a jednotlivých srubů (K-S 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44 a 45) není bráněno volnému pohybu soukromých osob.