Kronika opevňování ČSR 1934 až 1938

Rok 1934

7. 8. 1934
Při zemském vojenském velitelství Praha a Brno zřízeny opevňovací skupiny.

Srpen 1934
První návštěva skupiny československých důstojníků v objektech francouzské Maginotovy linie.

21. až 23. 10. 1934
Provedení zběžného průzkumu terénu a budoucí trasy opevnění na Ostravsku.

Pramen

  • [1] Ota Holub: Zrazené pevnosti, Praha 1982.