Historie dělostřelecké tvrze Adam

Dělostřelecká tvrz Adam je součástí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1935–1938 zejména na hranicích s tehdejším Německem a Maďarskem jako reakce na jejich agresivní politiku vůči Československu.

Tvrz Adam se měla skládat z osmi objektů: tří pěchotních srubů, dělostřelecké věže, dvou dělostřeleckých srubů, minometné věže a vchodového objektu.

Do září 1938 se podařilo tvrz stavebně takřka dokončit. Scházely však hlavní dělostřelecké zbraně, které se z důvodu zpoždění ve vývoji a výrobě do žádného z dělostřeleckých objektů v československém pohraničí nedostaly.

číst dále »

Tvrzové objekty

Popis jednotlivých objektů v rámci tvrze. Bojové zaměření objektů, výzbroj a osádka. Podzemní prostory tvrze.

Tvrzové objekty

Poloha tvrze

Tvrz se rozkládá kolem kóty 762 Adam (dříve Adamsberg) nad Mladkovem v Orlických horách.

Poloha tvrz Adam

Fotogalerie

Dobové fotografie z historie tvrze, zbraní používaných v čs. opevnění a fotografie současného stavu objektů.

Fotogalerie opevnění

Kronika čs. opevnění

Chronologický přehled hlavních etap opevňování Československa v letech 1934 až 1938.

Kronika opevňování ČSR