Přehled objektů tvrze Adam

Tvrzové objekty [1]

Číslo objektu Typ objektu Hlavní výzbroj pod betonem
vlevo    vpravo
Typy otočných věží Zvony a kopule
K–S 39 TPS L1 M L1 M 3
K–S 40 TPS L1 M L1 M OR 3
K–S 41 TPS L1 - - - - 3
K–S 42 DOV - - - - F3V -
K–S 43 DS - - 3xY - 2
K–S 43a VO L1 - L1 - - 2
K–S 44 MOV - - - - B12 1
K–S 45 DS 3xY - - - 2

Poznámka: Všechny objekty byly postaveny v IV. nejsilnější třídě odolnosti.

Izolované pěchotní sruby [2]

Číslo objektu Typ objektu Hlavní výzbroj pod betone
vlevo    vpravo
Typy otočných věží Zvony a kopule
K–S 37 PS D D L1 M - 3
K–S 38 PS L1 M L1 M - 3
K–S 46 PS L1 M L1 M - 2

Poznámka: Všechny objekty byly postaveny v II. třídě odolnosti.

Hlavní parametry pevnostních objektů tvrze Adam [3]

Konstrukce Odolnost IV. tzv. říman
Strop objektu 350
Čelní stěna 350
Stěna se střílnami hlavních zbraní 150
Ostatní týlové stěny horního patra 150
Stěna se střílnou na ochranu vchodu 100
Týlové stěny dolního patra 200
Vnitřní nosné konstrukce 200
Strop dolního patra 100
Základní deska přízemí/patrový objekt 50
Světlá výška objektu 350
Světlá výška dolního patra 270
Stěna diamantového příkopu 225
Diamantový příkop šířka 300
Diamantový příkop hloubka 310
Kamenná rovnanina 400
Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

Prameny

 • [1] Stehlík Eduard: Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935–1938, Praha 1992, s. 49.
 • [2] Aron Lubomír a kol.: Československé opevnění 1935–38, Náchod 1998, s. 67 .
 • [3] Ráboň Martin, Svoboda Tomáš a kol: Československá zeď, Dvůr Králové nad Labem 1993, s. 12.

Seznam použitých zkratek

 • DOV – dělostřelecká otočná věž
 • DS – tvrzový dělostřelecký srub
 • PS – tvrzový pěchotní srub
 • VO – vchodový objekt
 • DPT– tvrzová dělostřelecká pozorovatelna
 • D – krycí označení těžkého kulometu vz. 37
 • K – kopule pro zbraň D
 • L1 – krycí označení 4,7 cm kanónu vz. 36
 • lk – střílna lehkého kulometu
 • N – krycí označení lehkého kulometu vz. 26
 • RO – krycí označení děl. otočné věže
 • Y – krycí označení 10,5 cm houfnice vz. 38
 • ZN– zvon pro zbraň N
 • ZP – pozorovací zvon