Dobové fotografie z let 1938 až 1945

Prameny

  • [1] Dobové fotografie poskytl Pavel Minář.