Kronika opevňování ČSR 1934 až 1938

Rok 1938

1.1. 1938
Zřízen v Králíkách 6. hraničářský pluk a v Žamberku 19. hraničářský pluk.

12. 3. 1938
Anšlus Rakouska. Téhož dne se konala důležitá porada ŘOPu o další výstavbě opevnění.

26. 3. 1938
Zahájeno vyzbrojování úseku Králíky - Mladkov (plánované do 3.8. 1938).

15. 4. 1938
Zahájeno vyzbrojování opevnění v úseku Náchod (plánované do 19.9. 1938).

21. 4. 1938
Hitler se schází s generálem Keitelem a upřesňují záměr přepadení Československa.

5. 5. 1938
Zahájeno vyzbrojování opevnění v úseku Trutnov (plánované do 27.5. 1938).

12. 5. 1938
Nařízena a provedena reorganizace ŘOPu.

Květen 1938
Na jižní Moravě zřízen 3. a 11. hraničářšký pluk nepodléhající dosud ŘOPu.

20. 5. 1938
Generál Keitel předložil Hitlerovi ke schválení nové směrnice pro vedení války.

21. 5. 1938
Československá vláda vyhlásila ostrahu hranic, částečnou mobilizací uvedla do pohotovosti armádu a Stráž obrany státu.

Červen 1938
Skupina sovětských důstojníků si prohlédla čs. opevnění.

Červenec 1938
Závěrečné zkoušky pevnostních děl a minometů, přijetí těchto zbraní do výzbroje čs. armády.

15. 7. 1938
V Bratislavě zřízen 50. hraničářský prapor.

1. 8. 1938
V Trutnově zřízen 17. hraničářský prapor.

9. až 12. 8 1938
Vytyčeny izolované dělostřelecké sruby na jižní Moravě.

31. 8. 1938
Čs. hlavní štáb vydal směrnice pro činnost armády pro případ nacistického povstání v pohraničí.

3. 9. 1938
Porady nacistických generálů s Hitlerem - konkrétní příprava agrese proti ČSR.

9. 9. 1938
Náčelník čs. hlavního štábu předložil členům Nejvyšší rady obrany státu memorandum, odmítající další ústupky.

12.,13. 9. 1938
Vypukl puč henleinovců v pohraniční oblasti ČSR.

13. 9. 1938
Čs. vláda vyhlásila v části pohraničích okresů stanné právo a vyslala sem vojenské asistence.

19. 9. 1938
Sudetoněmecký freikorps zahájil bojové akce proti obráncům čs. hranice včetně osádek LO.

22. 9. 1938
Čs. vláda vyhlásila ostrahu hranic.

23. 9. 1938
Československá vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci. ČSR vstoupila do stavu branné pohotovosti.

27. 9. 1938
Hitler vydal rozkaz přemístit úderné jednotky do východišť k útoku proti ČSR.

28. 9. 1938
Čs. hlavní štáb nařídil zostřenou pohotovost československé armády.

30. 9. 1938
Československá vláda přijala potupný mnichovský diktát. ŘOP nařídilo zastavit jakékoliv opevňovací práce.

1. až 10. 10. 1938
Čs. pohraničí bylo v pěti pásmech postoupeno nacistickému Německu.

5. 10. 1938
Hitler si prohlédl čs. opevnění na Varnsdorfsku.

30. 11. 1938
Zrušeny hraničářské pluky se všemi podřízenými jednotkami.

15. 12. 1938
Zrušen 4. hraničářský pluk.

29. 12. 1938
Předložen návrh na zřízení opevňovací skupiny.

Prosinec 1938
Nacisté provádějí zkušební střelby na čs. objekty v prostoru Králíky za osobní účasti Hitlera.

Zima 1938
Čs. hlavní štáb vydal nacistickému Německu plány pohraničích opevnění.

Pramen

  • [1] Ota Holub: Zrazené pevnosti, Praha 1982.